Misyonumuz

– Dernek amaçları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında seminerler, konferanslar, toplantılar, kongreler ve çeşitli aktiviteler düzenlemek…

– Türk ve İslam Medeniyetleri arasında köprü kurarak,geçmişten günümüze sosyal ve kültürel yapısı ile birlikte, öneminin irdelenmesi, tanıtılması, ulusal ve uluslararası farkındalık oluşturulması amacı ile…

– Demokratik toplum olmanın gereklerine uygun çalışmalar organize etmek…

– Beşeriyatın her kademesine ulaşarak eğitim, öğretim ve öğrenimle ilgili kazanımların sağlanması amacıyla gerekli her türlü ihtiyacın temin edilmesine katkı sağlamak…

– Milli ve yerli değerlerimiz hakkında araştırmalar yaparak, doğru kaynaklar sunmak amacıyla her türlü yazılı, görsel ve işitsel organları kullanmak…

– İnsan ve Çevre odaklı faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması mamafih yönelik faaliyetlerde bulunan kişi, kurum, sivil toplum kuruluşlarına destek vererek iş birliği içerisinde ortak projeler düzenlemek…

 

Vizyonumuz

– İnsanlığın ortak mirası Türk ve İslam Medeniyetinin tarihi, kültürel ve manevi mirasına sahip çıkarak özgün niteliği ile gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak…

– Uluslararası hukuk çerçevesinde adalet, barış ve istikrar ortamının gerçekleşmesine katkıda bulunarak bireylerin ve toplumların temel hak ve özgürlüklerini korumak…

– Devletimize ve Hükümetimize sımsıkı sarılarak siyaset, ekonomi, sanat, kültür, bilim, teknoloji vb. alanlarında gelişimi için araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, bu tür çalışmaları teşvik etmek, yürütmek ve yaymak…

– Misyonumuz doğrultusunda Türk ve İslam kültür ve değerlerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmayı hedeflemiş özel ve tüzel kişilerle çalışmak…

– Bilinç ağırlıklı kültür eylem ve normalleşmeyi öngören, aslına dönüş, tarihi derinlik ve islam kültür birliğine dönüşe destek ve teşvik vermek…

 

İlke Ve Değerlerimiz

–    MBH Derneği Sosyal ve Kültürel çalışmalar yapan, yenilikçi, etkilişime açık, üretken, girişken ve önceliği Milli ve Yerli değerleri olandır.

– Çelikten iradeye sahip ve sağlam savunma mantalitesini taşiyan zihinleri kazanarak Uluslararası toplumun desteğini almak.

– Safiyetten, arılıktan, berraklıktan, adaletten beslenen değerlere sahip çıkmak,

– Başarı odaklı somut adımlarla hedefleri doğrultusunda taviz vermeyen gönüldaşlarıyla projeleri hayata geçirmektir.

– İnsaniyet ve vicdanın aynası olup onuru, vefayı, azmi, sebatı ve sabrı dünyaya aşılayabilmektir.

Ülke Geneli Teşkilat Yapılanmamız